Kolejne wezwanie Parlamentu Europejskiego w sprawie Strategii UE wobec bezdomności

Parlament Europejski przyjął kolejną rezolucję wzywającą do stworzenia i przyjęcia Strategii UE na rzecz osób bezdomnych. O dokument od kilku lat intensywnie zabiega Europejska Federacja Krajowych Organizacji Pracujących na rzecz Ludzi Bezdomnych FEANTSA. Warto przeczytać całą rezolucję dostępną w języku polskim na stronach PE – podsumowano w niej wiele postulatów zgłaszanych przez FEANTSA wynikających z doświadczeń organizacji członkowskich i badań od lat prowadzonych przez Europejskie Obserwatorium Bezdomności.

Wybraliśmy kilka fragmentów Rezolucji, które naszym zdaniem są najbardziej adekwatne dla polskiej polityki wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego: bezdomność nie jest wyborem, ludzie w tej sytuacji muszą walczyć o przetrwanie bytując w nieludzkich warunkach, pomoc powinna być oparta o mieszkania - to czego brakuje bezdomnemu to dom -  a nie skoncentrowana na wieloosobowych noclegowniach i schroniskach, w których najpierw trzeba rozwiązać swoje wszystkie problemy aby potem jakby w nagrodę dostać (ewentualnie) mieszkanie, odczekawszy ładnych kilka lat aż jakieś się zwolni.

Parlament Europejski uwzględniając traktaty europejskie i swoje wcześniejsze rezolucje i komunikaty, mając na uwadze min.:

 „że istnieje coraz więcej dowodów na to, że najskuteczniejsze są podejścia do bezdomności opierające się na mieszkalnictwie” „że bezdomność nie stanowi przestępstwa ani sposobu na życie z własnego wyboru” "zwraca uwagę, że osoby bezdomne walczą o przetrwanie i są zmuszone do życia w nieludzkich warunkach" "apeluje do Komisji Europejskiej o niezwłoczne opracowanie strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności," "apeluje do Komisji, aby potraktowała priorytetowo następujące zagadnienia strategii UE na rzecz przeciwdziałania bezdomności:       –    podejście do bezdomności oparte na mieszkalnictwie/zapewnieniu mieszkania w pierwszej kolejności;       –    bezdomność w wymiarze transgranicznym;       –    jakość usług dla bezdomnych;       –    zapobieganie bezdomności; –    zjawisko bezdomności wśród młodych ludzi;"

Są to wskazówki nie tylko dla strategii europejskiej ale także dla ewentualnej krajowej polskiej, której wciąż nie ma.