KMPS organizacją koordynującą krajowe przygotowania do Europejskich Spotkań Osób Doświadczających Ubóstwa 2014

Latem bieżącego roku po raz trzynasty odbędą się w Brukseli Europejskie Spotkania Osób Doświadczających Ubóstwa. Spotkania te organizowane są w formie konferencji oraz działań towarzyszących przez EAPN Europa, przy udziale Komisji Europejskiej oraz Grecji sprawującej aktualnie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Spotkania skupiają osoby, które doświadczyły ubóstwa, wykluczenia społecznego lub innych trudnych sytuacji życiowych i umożliwiają bezpośrednie przekazanie przedstawicielom instytucji unijnych opisu aktualnej sytuacji w poszczególnych krajach i najważniejszych problemów dotykających te osoby.

W roku 2013 organizacją koordynującą wyłonienie i przygotowanie delegacji reprezentującej Polskę jest Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej. Pod koniec stycznia w Brukseli odbyło się spotkanie krajowych koordynatorów, w którym uczestniczył Dariusz Suszwedyk, polski koordynator i uczestnik poprzednich spotkań. Spotkanie dotyczyło uzgodnienia głównych tematów, którym poświęcona będzie tegoroczna konferencja oraz określeniu zasad przygotowań realizowanych w poszczególnych krajach, które rozpoczną się oficjalnie na przełomie lutego i marca.

Informacje o formie i przebiegu przygotowań będą umieszczane na naszej stronie internetowej.  Już teraz zapraszamy osoby, które doświadczyły ubóstwa do współpracy.

KMPS jest członkiem Polskiego Komitetu Walki z Ubóstwem i od wielu lat aktywnie uczestniczy w spotkaniach osób doświadczających ubóstwa. Polecamy Raport Polskiej delegacji z 11 Europejskich Spotkań w 2012 wraz z Komunikatem Końcowym Polskiej Delegacji, przytoczonym w całości poniżej: