KDS ds. Bezdomności z udziałem Prezydenta Rafała Trzaskowskiego

W dniu dzisiejszym w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej odbyło się świąteczne spotkanie Komisji Dialogu Społecznego do spraw Bezdomności z udziałem Prezydenta m. st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W spotkaniu wzięli udział także  przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz osób bezdomnych, przedstawiciele Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Pani Ewa Kolankiewicz Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej at Urząd M. St. Warszawa, przedstawiciele Działu Pomocy osobom Bezdomnym przy OPS Wola, oraz inni goście – interesariusze bezdomności. Organizacje miały okazje przedstawić nowemu Prezydentowi problemy z jakimi borykają się na co dzień, obawy związane ze zmianą systemu dotyczącą skierowań do placówek a także przedstawić postulaty.Rozmawialiśmy z Panem Prezydentem o  koordynacji bezdomności na poziomie miasta, o  dofinansowaniu organizacji pozarządowych na przeprowadzanie inwestycji, o problemach związanych z brakiem budynków w których można prowadzić wsparcie dla tych osób, mówiliśmy o też kiepskim stanie budynków w których obecnie mieszczą się schroniska, czy noclegownie. Ponowiliśmy apel o zorganizowanie łaźni w każdej warszawskiej dzielnicy.

Na ręce Pana Prezydenta złożyliśmy postulat zwiększenia zaangażowania innych biur i jednostek pomocniczych miasta na rzecz współpracy w zakresie bezdomności.

Czujemy się wysłuchani i liczymy na dalszą współpracę. Panie Prezydencie dziękujemy i za wizytę i za to co Pan powiedział że rozumie nasze problemy i postara się zwęszyć zakres koordynacji w mieście.