Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej pisze list do posłów w sprawie zmiany Ustawy o pomocy społecznej.

KMPS prosi i mobilizuje wszystkie osoby i organizacje, którym los osób bezdomnych nie jest obojętny do wysyłania listów wzywających Posłów na Sejm RP do podjęcia interwencji w czasie drugiego czytania fatalnego dla polskiego systemu pomocy bezdomnym projektu zmiany ustawy o pomocy społecznej.

Pismo Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny nie doczekało się odpowiedzi. Tymczasem ww. Komisja wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zarekomendowały Sejmowi przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej w niezmienionym brzmieniu w zakresie pomocy osobom bezdomnym W miarę możliwości Organizacja prosi o załączanie stanowiska z dn. mapa szukacz 9 czerwca, a także kontaktowanie się z Posłami poprzez media społecznościowe (Facebook, Twitter).

Sprawa jest niezwykle pilna – 8 lipca rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmu, istnieje możliwość, że w związku z „gorączką przedwyborczą” Sejm może zająć się projektem Komisji już teraz.

Proponowaną treść listu oraz treść wcześniejszej korespondencji z Komisją można pobrać pod artykułem na stronie:

http://bezdomnosc.pl/index.php/news/34-apel-o-pomoc-piszemy-listy-do-poslow

Zachęcam także do podpisywania petycji, w której zawarta jest prośba o interwencję podczas II czytania projektu Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 3550), złożonego przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP. Treść petycji została zaczerpnięta z pisma Federacji na Rzecz Osób Rozwiązywania Problemu Bezdomności skierowanego do Komisji Polityki Społecznej:

https://secure.avaaz.org/pl/petition/poselmalgorzataadamczakplKrzysztofBrejzasejmpl_JacekBrzezinkasejm_Wzywamy_do_interwencji_i_ochrony_osob_bezdomnych_w_ust/?swVPyjb

Prosimy podpisać i wirtualnie wysłać do Posłów. Każdy głos ma znaczenie! Załączamy treść listu KMPS, który zostanie rozesłany do osób, które mogą interweniować podczas czytania projektu Ustawy: KMPS - LIST DO POSŁÓW