KAB-el

PUNKT PORADNICTWA DLA OSOB BEZDOMNYCH

Osoby w kryzysie bezdomności przebywające w pomieszczeniach niemieszkalnych to grupa spoza systemu wsparcia instytucjonalnego. Pomoc oferowana tej grupie osób wielokrotnie zawęża się do okresu pojawienia się niskich temperatur. Oferowana „zimowa” pomoc jest zdecydowanie nie wystarczająca, ponadto we wsparciu brakuje osób które w profesjonalny sposób udzielają informacji i niezbędnej pomocy. Streetworking wśród osób w kryzysie bezdomności będziemy realizować przez cały rok.

Dla mężczyzn którzy mieszkają w Pensjonacie, w mieszkaniach treningowych oraz tych, którzy zostali pozyskani podczas pracy streetworkerów zaoferowana zostanie opieka specjalisty ds. uzawodowienia w Klubie Aktywizacji Zawodowej „KAB-el”. Dzięki temu osoby w kryzysie bezdomności poprzez aktywizację zawodową mogły zobaczyć wyjście ze swojej trudnej sytuacji życiowej.

Ponadto w Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarz” powadzony jest przez doradcę zawodowego Klub Aktywizacji Bezdomnych „KAB-el”. Osoby współpracujące z Klubem (także osoby nie mieszkające w Pensjonacie) mają możliwość uczestniczenia w:

- warsztatach aktywizacji zawodowej; - nauce obsługi komputera, korzystania z Internetu; - grupie wsparcia dla osób z uzależnieniami; - naukach metod aktywnego poszukiwania pracy. Dzięki czemu zapewniamy sprawniejsze znalezienie pracy, więcej osób usamodzielnionych a co za tym idzie większą rotację w placówce. Koordynacja: Marcin Kulpiński, doradcazawodowy@misja.com.pl