Informacja o wynikach naboru zapytania ofertowego

Na przeprowadzenie prac ewaluacyjnych związanych z realizacją pilotażu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, będącego zadaniem nr 4 projektu systemowego Nr 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonywanego przez Partnerstwo Lokalne URSUS pod nazwą „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia”. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej informuje, że w wyniku zakończenia procedury zapytania ofertowego na  przeprowadzenie prac ewaluacyjnych związanych z realizacją pilotażu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”, będącego zadaniem nr 4 projektu systemowego Nr 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, Działania 1.2 „Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wykonywanego przez Partnerstwo Lokalne URSUS pod nazwą „Ursusowskie partnerstwo drogą do lepszego życia” wpłynęła 1 oferta, której wartość przewyższa możliwości finansowe zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że w najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie kolejnego zapytania ofertowego na w/w usługę. Warszawa, 12.11.2012r.