Informacja o Ochronie Danych Osobowych

INFORMACJA DLA DARCZYŃCÓW, PODATNIKÓW PRZEKAZUJĄCYCH 1% i SPONSORÓW

Przekazanie darowizny bądź 1% podatku wiąże się z przekazaniem obdarowanemu swoich danych osobowych. Najczęściej są to: imię, nazwisko, adres, a w przypadku ofiarowania 1% podatku, również przynależność do Urzędu Skarbowego.

W przypadku przekazywania darowizny, dokonując przelewu w banku, sami Państwo decydują o zakresie przekazywanych dalej danych. Ze względu na potrzebę możliwości wykazania legalności źródeł finansowania KMPS, zdecydowanie preferuje się darowizny nie-anonimowe. Natomiast w przypadku przekazania 1% podatku przekazanie Państwa danych zależy od Państwa wyraźnej zgody w formularzu PIT. W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że: 1.    Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Zakon OO. Kamilianów prowadzący Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej (KRS 0000394803) z siedzibą w Łomiankach przy ul. Poniatowskiego 14. Dane do korespondencji i kontaktu: PENSJONAT SOCJALNY „ŚW. ŁAZARZ” ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa.  Kontakt z KMPS jest możliwy – osobiście w biurze KMPS (w siedzibie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00); telefonicznie (pod nr tel. 22 478 30 22), listownie (adres siedziby) lub meilowo (ursus@misja.com.pl). 2.    Państwa dane uzyskujemy: (a) od naszego banku w związku z informacją o dokonanych na rzecz KMPS przelewach, ewentualnie (b) od Urzędów Skarbowych informujących o kwotach przekazanych KMPS z tytułu 1% podatku (jeśli w formularzu PIT wyrazili Państwo zgodę na przekazanie swoich danych). 3.    Państwa dane osobowe są zbierane i gromadzone w celu: (a) przesyłania podziękowań i życzeń świątecznych, (b) informowania o działalności KMPS. 4.    Odbiorcami Państwa danych są osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora KMPS (np. dział księgowości, biuro). 5.    Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 6.    Posiadają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach określonych powyżej w ust. 3 niniejszej informacji (art. 32 ust. 8 z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)

 OSOBY ZWRACAJĄCE SIĘ O POMOC DO KMPS BĄDŹ JUŻ Z TEJ POMOCY KORZYSTAJĄCE

 Zwracając z prośbą o udzielenie pomocy, np. w postaci wsparcia materialnego, prośby o przyjęcie– podaje się przeważnie swoje imię, ewentualnie nazwisko, dane kontaktowe ze zwięzłym opisem problemu. Ten opis nierzadko zawiera dane dotyczące stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej, finansowej. Niektóre z tych danych są szczególnie chronione przez prawo.

W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że:

1.    Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Zakon OO. Kamilianów prowadzący Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej (KRS 0000394803) z siedzibą w Łomiankach przy ul. Poniatowskiego 14. Dane do korespondencji i kontaktu: PENSJONAT SOCJALNY „ŚW. ŁAZARZ” ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa.  Kontakt z KMPS jest możliwy – osobiście w biurze KMPS (w siedzibie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00); telefonicznie (pod nr tel. 22 478 30 22), listownie (adres siedziby) lub meilowo (ursus@misja.com.pl). 2.    Państwa dane osobowe są zbierane i gromadzone w celu udzielenia odpowiedniego wsparcia – w zależności od Państwa potrzeb: udzielenia wsparcia psychologicznego, poradnictwa socjalnego, wskazania innych jednostek pomocowych itp. 3.    Odbiorcami Państwa danych mogą być: osoby pisemnie upoważnione przez Dyrektora KMPS  (np. biuro, pracownicy pomocowi), bądź, za Państwa zgodą, inne jednostki pomocowe. 4.    Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 5.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w każdym czasie. 6.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie mają Państwo prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych. Podanie danych jest jednak niezbędne do udzielenie odpowiedniego wsparcia.

W przypadku podania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym – serdecznie prosimy o załączenie w liście podpisanego oświadczenia o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także tzw. danych wrażliwych, które podaję – w celu udzielenia wsparcia przez Zakon OO. Kamilianów 05-092 Łomianki przy ul. Poniatowskiego 14 [administrator danych]  prowadzący Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej [ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa] zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” (w przypadku wiadomości e-mail potrzebne będzie załączenie skanu podpisanego oświadczenia).

OSOBY PISZĄCE DO KMPS

Przesłanie listu bądź wiadomości e-mail np. z prośbą o udzielenie wsparcia, z powiadomieniem o jakiejś akcji, która mogłaby zainteresować KMPS – najczęściej wiąże się z podaniem  swojego imienia, nazwiska i adresu (na odwrocie koperty) bądź adresu e-mail (w przypadku korespondencji elektronicznej).

W związku z możliwością pozyskania Państwa danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa uprzejmie informujemy, że: 1.    Podmiotem zarządzającym i czuwającym nad Państwa danymi osobowymi (tzw. administratorem danych osobowych) jest Zakon OO. Kamilianów prowadzący Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej (KRS 0000394803) z siedzibą w Łomiankach przy ul. Poniatowskiego 14. Dane do korespondencji i kontaktu: PENSJONAT SOCJALNY „ŚW. ŁAZARZ” ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa.  Kontakt z KMPS jest możliwy – osobiście w biurze KMPS (w siedzibie od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 18.00); telefonicznie (pod nr tel. 22 478 30 22), listownie (adres siedziby) lub meilowo (ursus@misja.com.pl). 2.    Państwa dane osobowe są zbierane i gromadzone w celu: (a) prowadzenia archiwum pism oraz wiadomości e-mailowych wchodzących i wychodzących z KMPS w celu usprawnienia działalności biura KMPS, (b) w wypadku zwrócenia się w korespondencji o pomoc do KMPS – w celu udzielenia lub zorganizowania wsparcia. 3.    Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Mają również Państwo prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania  przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację (art. 32 ust. 7  z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). 4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie mają Państwo prawnego obowiązku podania swoich danych osobowych, a ich podanie nie jest przymusowe. Jednak dane związane z Państwa sytuacją, podane w celu umożliwienia udzielenia pomocy przez KMPS – są niezbędne do udzielenia określonego rodzaju wsparcia.

W przypadku podania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym – serdecznie prosimy o załączenie w liście podpisanego oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także tzw. danych wrażliwych, które podaję – w celu udzielenia wsparcia przez Zakon OO. Kamilianów 05-092 Łomianki przy ul. Poniatowskiego 14 [administrator danych]  prowadzący Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej [ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa] zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).” (w przypadku wiadomości e-mail potrzebne będzie załączenie skanu podpisanego  oświadczenia).