II Seminarium Interesariuszy Bezdomności

W siedzibie Stowarzyszenia Antidotum w Domu Terapii i Readaptacji Społecznej odbyło się Drugie Seminarium Interesariuszy Bezdomności. Lokalni interesariusze przyglądali się z bliska działalności stowarzyszenia, wysłuchali prezentacji gości oraz dyskutowali o wyzwaniach i możliwościach pogłębienia współpracy. W gronie uczestników znaleźli się mieszkańcy Domu, burmistrzowie okolicznych gmin, przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej i sąsiedzkich instytucji. Przedstawiciele Misji uczestniczyli w seminarium w ramach konsekwentnej realizacji Strategii Rzecznictwa opartej o filary wiedzy, współpracy i przejrzystości. Spotkanie przesycone było ideą partycypacji, wzajemnego szacunku oraz uznania dla pracy Stowarzyszenia. Są to podstawy, na których z radością kontynuujemy budowę nieformalnej sieci mazowieckich interesariuszy bezdomności. Wkrótce dostępna będzie publikacja podsumowująca wydarzenie. Trzecie Seminarium Interesariuszy odbędzie się w Płocku 27 listopada 2013 roku i będzie poświęcone prewencji. Zapraszamy w imieniu organizatorów: Płockiego Koła Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Seminarium zostało zorganizowane w ramach zadania publicznego "Upowszechnienie instrumentów wsparcia procesu wychodzenia z bezdomności w środowisku wiejskim”, ze środków Wojewody Mazowieckiego w ramach programu „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”. Publikacja z Pierwszego Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności