FLASH MOB "Bez-dom-ność to NIE wybór!!"

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej jest partnerem i merytorycznym wykonawcą projektu tematycznego Fundacji Ius Medicinae poświęconego promowaniu idei „Najpierw Mieszkanie” w Polsce, który zyskał dofinansowanie w konkursie Obywatele dla Demokracji zarządzanym przez Fundację Batorego. W ramach programu rzecznictwa promujemy zmianę sposobu myślenia o wsparciu osób w kryzysie bezdomności dlatego organizujemy FLASH MOB "Bez-dom-ność to NIE wybór!!". W ten sposób chcemy zainteresować jak największą grupę osób tematem osób bezdomnych. Z doświadczenia wiemy jak wiele osób nie otrzymuje odpowiedniej pomocy. Wspieranie osób w kryzysie bezdomności w dużo większym stopniu powinno być oparte o programy mieszkaniowe. Sytuacje wieloletniej bezdomności i zamieszkiwania na ulicy powinny być traktowane jako porażka całego systemu a nie wyboru stylu życia. Znamy historie ludzi którzy nie adoptują się do warunków mieszkaniowych w schroniskach dla osób bezdomnych, ludzie Ci powinni otrzymać specjalistyczną pomoc zarówno mieszkaniową jak i psychologiczną nie rzadko psychiatryczną i terapeutyczną. Innowacyjny w Polce bo nie w Europie program Najpierw Mieszkanie daje szanse pomocy ludziom skreślonym przez wszystkich. Pensjonat Socjalny ”Św. Łazarz” który prowadzi KMPS wspiera aktualnie grupę 100 mężczyzn, otrzymują oni wsparcie pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, prawnika. Prowadząc tak dużą placówkę wiemy że niemożliwe jest pomaganie osobom ciężko chorym: zaburzonym psychicznie, głęboko uzależnionym. Nie posiadamy indywidualnej koniecznej w tych wypadkach ścieżki leczenia psychiatrycznego. Przyjęcie do placówki takiej osoby wiąże się zawsze z dużą dezorganizacją naszej pracy jak i współżycia mieszkańców, osoba ta pomimo naszych wysiłków zazwyczaj ucieka ze zbiorowiska jakim jest schronisko, nie potrafi ze względu na swoją chorobę funkcjonować w takim środowisku. Wiemy że takim osobom nie pomożemy w tradycyjny schroniskowy sposób i jednocześnie nie godzimy się na to aby umarły z wyczerpania na ulicy. Znamy metodę Najpierw Mieszkanie wiemy że to jest jedyna alternatywa na poprawę życia tych ludzi. Cały problem z wprowadzeniem jej leży po naszej stronie wśród polityków społecznych kreujących system jak i osób pomagających krąży przekonanie że ludzie mieszkający na ulicy nie chcący skorzystać z pomocy placówkowej to ludzie którzy wybrali bezdomność. Chcemy pokazać prawdziwą twarz bezdomności ,chcemy pokazać naszą akcją że nikt nie wybiera noclegu na mrozie. Prosimy pomóżcie nam pokazać że jest duża grupa osób w społeczeństwie która myśli podobnie jak my. Nikt nie wybiera bezdomności może jedynie wybrać miejsce w którym chce przetrwać kryzys. Stańcie się razem z nami rzecznikami ludzi którzy sami nie mogą wykrzyczeć swoich problemów. Więcej o projekcie na stronie www.czynajpierwmieszkanie.pl W ramach akcji FLASH MOB "Bez-dom-ność to NIE wybór!!" w środę 25 lutego 2015 roku w okolicach wejścia do Metra Centrum na tzw. patelni spotykamy się o 16:00 to ważne bo cała akcja będzie trwała około 3 minut więc spóźnienie nie wchodzi w grę ;) Punktualnie o 16:00 jednocześnie wszyscy kładziemy się bezpośrednio na ziemi lub na kartonach przyniesionych przez siebie albo pobranych od nas przed 16. Chcemy także aby każdy miał w ręku karton z hasłem obalającym stereotypowe myślenie o przyczynach i pozostawaniu w bezdomności. Takie kartony będziemy posiadać również do rozdania. Liczymy na przybycie mediów ale i na Waszą kreatywność i kręcenie telefonami całej akcji i wrzucanie filmików do sieci. Mamy nadzieję że wydarzenie przyciągnie sporo osób i wzbudzi zainteresowanie. My będziemy na miejscu już od 15:30 i będziemy rozdawać kartony. Prosimy po całej akcji oddać nam je abyśmy mogli ładnie posprzątać po sobie.