Europejska Konferencja Badawcza: Housing First. What's Second?

Zakończyła się kolejna konferencja Europejskiego Obserwatorium Bezdomności poświęcona wymianie wiedzy o zjawisku na świecie w szczególności refleksji nad ideą "Najpierw mieszkanie". Uczestniczyło w niej blisko dwieście osób, w tym ponad czterdziestu badaczy przedstawiających swoje projekty, badania i doświadczenia, min. koordynatorka Programu Rzecznictwa KMPS opartego o filary: wiedzy, współpracy i przejrzystości z prezetnacją pt. "Housing for the homeless? Not yet first…" Wszystkie prezentacje są dostępne na stronie EOH. [caption id="attachment_1311" align="alignnone" width="300"] Housing for the homeless? Not yet first…[/caption]