Drugi poradnik o partycypacji FEANTSA – “Get a different result…get people participating!”

FEANSTA od kilku lat zwraca uwagę na znaczenie idei partycypacji w sektorze organizacji świadczących usługi z tytułu bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Nowy Poradnik stworzyli ludzie, którzy doświadczyli bezdomności na własnej skórze. Współpracowali z dziesięcioma europejskimi organizacjami o różnych polach działań min. bezdomności, polityki społecznej, partycypacji obywatelskiej i edukacji.

Dobra partycypacja polega na wykorzystywaniu całej gamy narzędzi - odpowiednich dla różnych ludzi w różnych sytuacjach. Opisano ich 25, dodano także kwestionariusz (Self-Assessment Form), za pomocą którego każda organizacja może ocenić panujące w niej nastawienie oraz stopień wprowadzenia w życie idei partycypacji. A chodzi o to, żeby ludzie, którzy bezpośrednio doświadczają bezdomności mieli wpływ na kształt świata wokół siebie min. noclegownię czy schronisko. Wszak są one tworzone dla nich – założenie, że ich twórcy tzw. usługodawcy, organizacje pozarządowe wiedzą same/lepiej jak powinny funkcjonować jest błędne, trzeba stworzyć warunki, żeby ich odbiorcy mogli i chcieli się wypowiadać i kształtować je. Pozwoli to na osiągnięcie lepszych rezultatów – taki właśnie jest tytuł poradnika.

Poradnik jest dostępny w języku angielskim, francuskim i niemieckim na stronach FEANTSA. Misja podjęła się przetłumaczenia Poradnika w całości - będzie dostępny w wersji elektronicznej w lutym 2014 roku na naszych stronach.

Poniżej udostępniamy krótkie opisy pięciu pierwszych narzędzi partycypacji:

1. Wywiady na zakończenie pobytu/usługi: dają użytkownikom usług możliwość przekazania swoich opinii o usłudze, z której właśnie skorzystali i jej efektach. Zazwyczaj wywiady są prowadzone przez pracowników/kadrę.

2. Fora i spotkania: Regularne spotkania o dowolnej lub konkretnie wskazanej tematyce to względnie prosta i efektywna metoda partycypacji. Mogą to być na przykład spotkania mieszkańców, cotygodniowe, comiesięczne spotkania poświęcone uwagom zgłaszanym przez użytkowników usług. Są one efektywne kosztowo (niedrogie w porównaniu z rezultatami) i dodatkowo stwarzają mieszkańcom możliwość rozwijania lub pogłębiania ważnych umiejętności np. moderowania dyskusji, pilnowania czasu wypowiedzi itd.

3. Skrzynka wniosków i komentarzy to odpowiednik „skrzynki skarg” jednak proponujemy na skargach się nie koncentrować przekierowując wysiłek komentujących w stronę pomysłów ulepszenia/poprawienia usługi. To łatwy sposób uzyskiwania informacji zwrotnej o usłudze. Trzeba pilnować, aby jej użytkownicy wiedzieli co wyniknęło z ich sugestii.

4. „Gadająca ściana” – to arkusz papieru wywieszony w ogólnie dostępnym miejscu. Technika najczęściej używana jako dodatek np. do spotkań mieszkańców czy grup fokusowych. Jest też bardzo dobrym narzędziem w formie stałej/trwałej – na arkuszu każdy może zapisać swoją uwagę/spostrzeżenie/opinię np. o tym co myśli o danym dniu, wydarzeniu itd.

5. Tablice informacyjne posiada większość organizacji. Są wspaniałym sposobem reklamowania i zachęcania do partycypacji oraz uzyskiwania informacji zwrotnej w ramach organizacji. Powinny wisieć w widocznym miejscu tak aby większość informacji znajdowała się na wysokości wzroku. Powinno się nimi zarządzać (regularnie przeglądać) tak aby nie zalegały na nich nieaktualne informacje. Tablica informacyjna to bardzo dobre miejsce do powieszenia struktury zarządzania placówką/usługą tak aby ludzie wiedzieli kto co robi i za co jest odpowiedzialny. Mogą być również wykorzystywane do zapraszania na konsultacje i podziękowania.