Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego

[caption id="attachment_656" align="aligncenter" width="558"] Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego[/caption] Dzisiaj proponujemy Państwu lekturę Debat Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tematem tej publikacji są bardzo konkretne rozmowy o wartościach: Godność, wolność, sprawiedliwość.
Jan Nowak-Jeziorański to bohater, który zwyciężył za życia bo nie potrafił stać z boku i całe życie angażował się w sprawy, które były dla Ojczyzny najważniejsze. Za opis tej publikacji doskonale może nam posłużyć fragment wstępu do tej książki, napisanego przez panią Profesor Irenę Lipowicz - Rzecznika Praw Obywatelskich. "Na inaugurację wybraliśmy temat godności człowieka. Dyskutujemy o godności w domu, z bliskimi, mówią o niej media i politycy. Kwestii godności do- tyczy także wiele z listów kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich. To pokazuje, że dylematy związane ze współczesnym rozumieniem tego pojęcia znajdują się w samym centrum aktualnych problemów. Dyskusja o godności to rozmowa o nas samych i o naszej wspólnej przyszłości.
Drugie spotkanie dotyczyło wolności. Sprawy wyjątkowo bliskiej Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu, której poświęcił większość swojego życia. Zasta- nawialiśmy się, gdzie powinna przebiegać dzisiaj granica między wolnością i bezpieczeństwem, jak chronić prawa obywatelskie i jednocześnie nie lekce- ważyć zagrożeń, choćby terrorystycznych. Andrzej Frycz Modrzewski zauwa- żył, że bez praw nie może być prawdziwej wolności. Dla mnie, jako Rzecznika Praw Obywatelskich, który koncentruje się właśnie na kwestiach prawnych, to ważne spostrzeżenie, dlatego nasza rozmowa na temat wolności człowieka dotyczyła również związków wolności i prawa. Trzecią Debatę Jana Nowaka-Jeziorańskiego poświęciliśmy sprawiedliwości. Francuski filozof Joseph Joubert nazwał sprawiedliwość prawdą w działaniu. Jak widać ze skarg napływających do Biura Rzecznika, niemal każdy pojmuje sprawiedliwość na swój sposób. Ludzkie poczucie krzywdy jest bardzo indywi- dualne, co powoduje, że Rzecznikowi, zobowiązanemu działać w ramach istnie- jącego prawa, czasem trudno jest pomóc zwracającym się do niego ludziom. " W książce znajdują się także wypowiedzi podopiecznych Pensjonatu Socjalnego „Św. Łazarza”  prowadzonego przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej. Zapraszamy do lektury. Debaty Jana Nowaka Jeziorańskiego - do pobrania w formie PDF.(pobieranie pliku: prawy przycisk myszy i zapisywanie na dysku )