Debaty Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Pod koniec września u Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się szósta Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego poświęcona solidarności. Debaty są próbą kontynuacji myśli i dzieła Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który dostrzegał fundamentalną potrzebę rozmowy o wartościach i sprawach najważniejszych dla Polski. Organizatorem spotkań są : Rzecznik Praw Obywatelskich, Instytut Filozofii UW oraz Stowarzyszenie Pracowników, Współpracowników i Przyjaciół Rozgłośni Polskiego Radia Wolna Europa imienia Jana Nowaka- Jeziorańskiego. Patronem medialnym jest radiowa “Trójka”.
W debacie o solidarności udział wzięli m.in.: Zbigniew Bujak, prof. Piotr Gliński, ojciec Maciej Zięba oraz przedstawiciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej. Wszystkie debaty są otwarte dla publiczności.