Czym zajmuje się SPÓŁDZIELNIA

Jakie zlecenia przyjmuje Spółdzielnia Socjalna?

Spółdzielnia Socjalna „Piękne Miejsce” realizuje głównie zlecenia z zakresu prac porządkowych i remontowych. Zleceniodawcą mogą być zarówno osoby fizyczne jaki i firmy. W celu uzyskania szczegółowych informacji najlepiej skontaktować się z nami drogą mailową, pisząc na adres: logistyka@misja.com.pl

Czy można zlecić Spółdzielni drobne, jednorazowe prace?

Oczywiście. Nasza Spółdzielnia realizuje zarówno duże zlecenia od firm i instytucji jak i drobne zlecenia od osób fizycznych jak np.skoszenie trawnika, uporządkowanie posesji, opróżnienie pomieszczenia itp.

Czy można zatrudnić pracownika Spółdzielni i zapłacić mu bezpośrednio, bez podpisywania umowy?

Nie. Głównym celem działalności Spółdzielni Socjalnej jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w powrocie na LEGALNY rynek pracy. Wszystkie prace wykonywane przez Spółdzielnię związane są z podpisaniem umowy z pracownikami.