Boże Narodzenie 2011

Dziecię nam się narodziło Syn został nam dany Na Jego barkach spoczęła władza Nazwano Go imieniem – Książę Pokoju (Iz 9, 5)

W tym radosnym świętowaniu narodzenia Boga w ludzkim ciele składamy życzenia aby Jezus Chrystus – Bóg Człowiek wypełnił serca radością i Pokojem, którego świat dać nie może, bo tylko On jest Królem i Dawcą pokoju ludzkiego serca. Niech Jego błogosławieństwo umacnia na każdy dzień życia i napełnia serca prawdziwą radością. Pracownicy i podopieczni Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej