Artykuł KMPS w magazynie "Homeless in Europe"

Na stronie internetowej FEANTSA ukazał się kolejny numer magazynu "Homeless in Europe". Najnowszy numer magazynu poświęcony jest między innymi partycypacji osób doświadczających bezdomności.
Z Polski, do przedstawienia swojego punktu widzenia na zagadnienie partycypacji zaproszona została Adriana Porowska - Dyrektor KMPS.
Cały magazyn (w języku angielskim), który zawiera ciekawe artykuły przedstawiające opinie z różnych krajów UE można pobrać ze strony FEATNSA
            
Polską wersję artykułu przygotowanego przez Adrianę Porowską można pobrać tutaj:Artykuł wersja polska