Apel o pomoc !

Każdy może pomóc! Na naszej stronie internetowej zamieściliśmy numer konta bankowego na który można dokonywać wpłat na pomoc osobom bezdomnym. Zwracamy się z ogromną prośbą o przekazywanie ciepłej odzieży zimowej dla mężczyzn. Apelujemy o zwrócenie szczególnej uwagi na los osób samotnych, starszych, bezdomnych i informowanie o wszelkiego rodzaju sytuacjach straż miejską pod nr tel. 986. W Pensjonacie Socjalnym „Św. Łazarza” zwiększyliśmy ilość miejsc ze 100 na 115. Zorganizowaliśmy także ogrzewalnię, tak aby nocą nikt nie został bez pomocy i nie był narażony na nocleg przy trzaskającym mrozie. Każda zgłaszająca się osoba otrzymuje od Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej niezbędną pomoc. Jeśli nie posiadamy wolnych miejsc w placówce zapewniamy posiłek, czystą odzież, a także informacje o innych organizacjach działających na terenie Mazowsza, które pomagają osobom bezdomnym. Jednocześnie chcielibyśmy zadać kłam informacjom jakie często pojawiają się w mediach, a które mówią o tym, że osoby bezdomne nie chcą korzystać z pomocy w postaci schronienia, wybierając tym samym wolność! Jest to całkowita nieprawda i manipulowanie informacją. Jedna czy dwie pijane osoby często od kilku miesięcy, przejawiające objawy alkoholizmu nie może świadczyć o wyborze bezdomności. W Warszawie jest około 1700 miejsc w schroniskach i noclegowniach a ilość osób bezdomnych szacuje się na 4500 tys. do 8000 tys. Rodzi się pytanie, gdzie mają znaleźć schronienie pozostałe osoby? Od razu należy zaznaczyć, że dotychczas nie zostały wypracowane żadne metody dające wyniki w pełni odzwierciedlające skalę bezdomności w Polsce. Podawane są jedynie dane szacunkowe od 20 tys. do 500 tys. Raport NIK podaje ok. 18 tys. A. Przymieński szacuje na 35-40 tys. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej mówi o 40-80 tys. Polski Komitet Pomocy Społecznej określa w 59 tys. Z danych Rządowego Centrum Informacyjnego PESEL wynika 174 tys. Organizacja pozarządowa MONAR szacuje na 300-500 tys. (Dane podane za: Danuta M.Piekut-Brodzka, Bezdomność, ChAT, Warszawa 2006, s. 167.)