Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego.

Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej w pełni popiera apel Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności dotyczący uruchomienia działań zmierzających do koordynacji międzyresortowej rozwiązywania problemu bezdomności w Polsce. Od lat zwracamy uwagę na niedoprecyzowanie przepisów między resortami. Aktualnie rolę koordynatora przejął Rzecznik Praw Obywatelskich powołując Komisję Ekspertów d/s Bezdomności która diagnozuje pojawiające się problemy i zaprasza na posiedzenia pracowników ministerstw i podległych im departamentów. Na poziomie gminy rolę taką pełnią prezydenci miast. Jest to jednak rozwiązanie mało efektywne i wydłużające działanie co w szczególności dla osób pozbawionych dachu nad głową jest dla nas trudne do zaakceptowania. Wiele problemów, błędów prawnych udałoby się uniknąć lub wyeliminować przy współpracy i dobrej woli resortów. Przez wiele lat nie znaleźliśmy sojusznika. Mamy nadzieję że tym razem prośba nasza trafia w odpowiednie ręce. Panie Premierze liczymy na Pana!