"Akceptacja kluczem do zmiany" - ile kosztuje mieszkanie na ulicy?

Akceptacja kluczem do zmiany. Streetworking w Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.  Warszawskie organizacje pozarządowe udzielające pomocy z tytułu bezdomności, także samorządowe ośrodki pomocy społecznej i służby utrzymujące porządek publiczny min. policja i straż miejska oraz instytucje opieki zdrowotnej od lat sygnalizują pojawianie się wśród osób, którym udzielają wsparcia ludzi na stałe mieszkających w pustostanach, na działkach, na klatkach, w kanałach, na dworcach i innych miejscach publicznych nie przeznaczonych wprost do mieszkania. Według danych z „Wolskiego pilotażu” 23% pacjentów specjalistycznej poradni zdrowia Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei jako miejsce przebywania zadeklarowało przestrzeń publiczną lub lokum niekonwencjonalne typu działka i altanka śmietnikowa (Wygnańska, 2011). Warszawska Straż Miejska podczas pierwszego ataku mrozu na przełomie listopada i grudnia 2010 roku w ciągu 10 dni odnotowała blisko sześćset interwencji wobec osób bezdomnych przebywających stale w przestrzeni publicznej. Dzieje się tak pomimo faktu, iż w mieście funkcjonują liczne placówki „dla bezdomnych” o zróżnicowanym charakterze: są to ogrzewalnie, noclegownie w tym jedna niskoprogowa czyli przyjmująca bez stawiania warunków wstępnych, schroniska i schroniska specjalistyczne dla chorych. Nawet zimą tzw. poniedziałkowe raporty tworzone na podstawie informacji o dostępności miejsc noclegowych przesyłanych z placówek do Biura Polityki i Projektów Społecznych wykazują wolne łóżka... Pobierz to opracowanie jako PDF  - kliknij prawym przyciskiem myszy i zapisz na dysku. Raport jest dostępny również w języku angielskim Opracowania powstały w ramach projektu „Streetworker – człowiek zaufania” realizowanego przez Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej w drugiej połowie 2012 roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w konkursie Wojewody Mazowieckiego dla organizacji pozarządowych.