Podstawą dla tworzenia polityki społecznej musi być wiedza, rzetelna znajomość zjawiska społecznego, w kształtowaniu realiów którego KMPS chce uczestniczyć. Zabiegając o zmianę, musimy mieć do tego podstawę w wiedzy. Misja prowadzi badania nad różnymi wymiarami bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego w sferach związanych z kierunkami działania i celami organizacji. Stosujemy zasadę „nie marnowania” informacji, które i tak zdobywamy udzielając wsparcia. Staramy się prowadzić badania oparte o konkretne dane w przeciwieństwie do badań podsumowujących opinie różnego rodzaju ekspertów.