Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe to zjawisko, którego okiełznanie wymaga zaangażowania wielu instytucji działających w ramach różnych sektorów i różnych sfer problemowych. Ich współpraca jest warunkiem koniecznym dla jakiejkolwiek zmiany w polityce społecznej. Dlatego KMPS stara się budować współpracę z interesariuszami problemu. Współpraca materializuje się zarówno poprzez uczestnictwo w federacjach i platformach jak i mniej sformalizowanych sieciach bazujących na więziach między ludźmi, dla których ważne są podobne wartości i misja.