Prawda, że Jezus żyje jest powodem naszej wielkiej radości. Zmartwychwstanie Jezusa nadaje nowy sens naszemu życiu. Bóg wszedł w życie człowieka, by zostać w nim na zawsze. Niech zmartwychwstały Chrystus przemienia naszą codzienność, przynosi pokój, napełnia radością, wlewa nadzieję i pokazuje nam na nowo, że Miłość zwycięża wszystko!   Dzieleąc się tą radością z Wami Drodzy Przyjaciele Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia.

Niech radość Wielkanocy, napełni Wasze serca nadzieją, i obfitością łask od Chrystusa Zmartwychwstałego. Każdemu niech Pan Jezus hojnie błogosławi!

  Trwajmy wspólnie na modlitwie wypraszając pełnię łask dla całej rodziny ludzkiej, dla naszyh braci i sióstr w wierze, dla naszych bliskich i dla nas samych.

Ojcowie Kamilianie, Pracownicy KMPS

oraz Podopieczni Misji